ORGANY PISZCZAŁKOWE W NASZEJ PARAFII

Obecność organów w kościele

Organy nie od razu pojawiły się w świątyniach chrześcijańskich. U podstaw tego legły zapewne obawy, by liturgia Kościoła nie przesiąkła elementami kultów pogańskich, którym organy nie były obce. Przełom nastąpił w VII wieku, gdy papież Vitalianus wydał dekret zezwalający na instalowanie tych instrumentów w kościołach.

Od VII w. prymitywna gra organowa stanowiła podporę dla śpiewu liturgicznego. Udoskonalanie instrumentu i techniki gry sprawiło, że organy stały się znakomitym akompaniamentem dla chórów wielogłosowych. Dziś w dokumentach kościelnych podkreśla się przede wszystkim doniosłość brzmienia organowego. W Konstytucji o Liturgii Świętej Soboru Watykańskiego II czytamy: „W Kościele łacińskim należy mieć w wielkim poszanowaniu organy piszczałkowe jako tradycyjny instrument muzyczny, którego brzmienie ceremoniom kościelnym dodaje majestatu, a umysły wiernych podnosi do Boga i spraw niebieskich” (KL 120). Ponadto w dokumencie „Musicam Sacram” z 1967 r. zapisano, że akompaniament na instrumentach muzycznych winien „podtrzymywać śpiew, ułatwiać udział w czynnościach liturgicznych i przyczyniać się do głębszego zjednoczenia zgromadzonych wiernych” (MS 64).

Instrument pochodzi z
warsztatu Van den Berg & Wendt Zwolle (1962 ) 

Neobarokowe organy piszczałkowe zostały translokowane do nas z holenderskiego kościoła. Instrument został odrestaurowany i zamontowany przez firmę Orgelmakerij  Steendam. Dzięki zastosowaniu nierównomiernej temperacji (Neidhardt - Kleine Stadt 1732) zyskały niezwykły charakter i z pewnością posłużą nam nie tylko w liturgii, ale również jako instrument koncertowy.

Dyspozycja:

Prestant 8'
Holpijp 8' b/d
Prestant 4'
Fluit 4' b/d
Gemshoorn 2'
Sesquialter II d
Mixtuur IIb/IIId
Subbas 16'


Pedaalkoppel

Dlaczego potrzebujemy organów piszczałkowych?

Przychodzimy do Kościoła oddać chwałę Naszemu Panu i wspólnie się modlić. Jesteśmy chrześcijanami i sensem naszego życia jest zbawienie poprzez Jezusa Chrystusa. Nasza Świątynia jest Domem Bożym, gdzie Pan Jezus podczas Eucharystii, zwraca się do każdego z nas i mówi „To jest ciało moje, a to jest krew moja”. Podczas Mszy świętej przeżywamy za każdym razem największe wydarzenie w dziejach wszechświata. W tym akcie muzyka i śpiew stanowi nieodłączny element naszej modlitwy. Muzyka organów piszczałkowych ma wydźwięk wyjątkowego sacrum. Nie ma instrumentu o bardziej „duchowym” brzmieniu.

Zgodnie z instrukcją o muzyce liturgicznej, organy winny się znajdować w każdym kościele w Polsce (Instr. Ep. Pol. 14-10-2017). Pełnią one w liturgii funkcję służebną.