ORGANY PISZCZAŁKOWE W NASZEJ PARAFII

Obecność organów w kościele

Organy nie od razu pojawiły się w świątyniach chrześcijańskich. U podstaw tego legły zapewne obawy, by liturgia Kościoła nie przesiąkła elementami kultów pogańskich, którym organy nie były obce. Przełom nastąpił w VII wieku, gdy papież Vitalianus wydał dekret zezwalający na instalowanie tych instrumentów w kościołach.

Od VII w. prymitywna gra organowa stanowiła podporę dla śpiewu liturgicznego. Udoskonalanie instrumentu i techniki gry sprawiło, że organy stały się znakomitym akompaniamentem dla chórów wielogłosowych. Dziś w dokumentach kościelnych podkreśla się przede wszystkim doniosłość brzmienia organowego. W Konstytucji o Liturgii Świętej Soboru Watykańskiego II czytamy: „W Kościele łacińskim należy mieć w wielkim poszanowaniu organy piszczałkowe jako tradycyjny instrument muzyczny, którego brzmienie ceremoniom kościelnym dodaje majestatu, a umysły wiernych podnosi do Boga i spraw niebieskich” (KL 120). Ponadto w dokumencie „Musicam Sacram” z 1967 r. zapisano, że akompaniament na instrumentach muzycznych winien „podtrzymywać śpiew, ułatwiać udział w czynnościach liturgicznych i przyczyniać się do głębszego zjednoczenia zgromadzonych wiernych” (MS 64).

Instrument pochodzi z
warsztatu Van den Berg & Wendt Zwolle (1962 ) 

Neobarokowe organy piszczałkowe zostały translokowane do nas z holenderskiego kościoła. Instrument został odrestaurowany i zamontowany przez firmę Orgelmakerij  Steendam. Dzięki zastosowaniu nierównomiernej temperacji (Neidhardt - Kleine Stadt 1732) zyskały niezwykły charakter i z pewnością posłużą nam nie tylko w liturgii, ale również jako instrument koncertowy.

Dyspozycja:

Prestant 8'
Holpijp 8' b/d
Prestant 4'
Fluit 4' b/d
Gemshoorn 2'
Sesquialter II d
Mixtuur IIb/IIId
Subbas 16'


Pedaalkoppel
Dlaczego potrzebujemy organów piszczałkowych?

Przychodzimy do Kościoła oddać chwałę Naszemu Panu i wspólnie się modlić. Jesteśmy chrześcijanami i sensem naszego życia jest zbawienie poprzez Jezusa Chrystusa. Nasza Świątynia jest Domem Bożym, gdzie Pan Jezus podczas Eucharystii, zwraca się do każdego z nas i mówi „To jest ciało moje, a to jest krew moja”. Podczas Mszy świętej przeżywamy za każdym razem największe wydarzenie w dziejach wszechświata. W tym akcie muzyka i śpiew stanowi nieodłączny element naszej modlitwy. Muzyka organów piszczałkowych ma wydźwięk wyjątkowego sacrum. Nie ma instrumentu o bardziej „duchowym” brzmieniu.

Zgodnie z instrukcją o muzyce liturgicznej, organy winny się znajdować w każdym kościele w Polsce (Instr. Ep. Pol. 14-10-2017). Pełnią one w liturgii funkcję służebną.


Zbieramy na organy!

Kochani Parafianie i Przyjaciele!

Dzięki licznym konsultacjom i wsparciu wielu zaangażowanych osób znających rynek sakralnych instrumentów muzycznych, udało się nam znaleźć ofertę sprzedaży organów, które po zdemontowaniu z jednego z wyburzanych kościołów w Holandii właśnie były na ostatnim etapie ich gruntownej renowacji.

Ich cena była początkowo niestety poza naszym zasięgiem. Jednakże pojawiła się możliwość wzięcia korzystnej pożyczki.

Biorąc pod uwagę zebraną do tej pory kwotę na organy, chcielibyśmy resztę sfinansować z akcji rozprowadzania „cegiełek piszczałkowych”. Dodatkowo planujemy organizację kolejnych koncertów, dzięki którym będziemy mieli możliwość zbierania dodatkowych funduszy na pokrycie kosztów zakupu. Z pewnością charakter, jak i jakość dźwięku nowych organów piszczałkowych, umożliwią nam zapraszanie różnych wybitnych muzyków do wykonywania na nich swoich koncertów.

Spłata zaciągniętej pożyczki będzie również realizowana z bieżących datków Parafian zbieranych podczas mszy świętych, dobrowolnych wpłat związanych z udzielanymi sakramentami, czy wpłat zbieranych w ramach wizyt duszpasterskich w okresie Świąt Bożego Narodzenia.

Zdajemy sobie sprawę, że jest to duże wyzwanie finansowe dla naszej Parafii, jednak może dobrze, abyśmy spróbowali je podjąć przed nieporównywalnie większym przedsięwzięciem, jakim jest rozbudowa obecnego, czy budowa nowego kościoła :)

Będziemy bardzo wdzięczni za każde Wasze sugestie i pomysły, jak efektywnie i skutecznie przeprowadzić zbieranie funduszy na pokrycie kosztów zakupu naszych organów piszczałkowych.
Szczęść Boże,

Rady: Ekonomiczna i Duszpasterska