Parafia pw. św. Jana Pawła II

Zgierz

Polecamy kolejne spotkanie
Klubu Ojca - online
25.11.2020 godz. 19:00-21:00

Temat: Jak pomóc rozwinąć skrzydła dziecku :)

Informacja o dodatkowej Mszy św. w niedziele dla dzieci przystępujących do pierwszej Komunii św.
i kandydatów do bierzmowania

Od niedzieli 2 listopada w okresie ograniczeń, jakie niesie czas pandemii, jest dodatkowo odprawiana Msza św. o godzinie 930.
W tej Mszy św. w 1 i 3 niedzielę miesiąca uczestniczyć będą dzieci przygotowujące się do I Komunii razem z rodzicami, a w 2 i 4 niedzielę miesiąca kandydaci do bierzmowania oraz ich rodzice.

Zasady bezpieczeństwa i informacje w związku z epidemią koronawirusa


  • Z uwagi na ograniczenia, w kościele może przebywać tylko 15 osób, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m. Miejsca w ławkach, na których można siadać są oznaczone.
  • W domu parafialnym przygotowana została dodatkowa sala z nagłośnieniem, z której szczególnie mogą korzystać w czasie niedzielnych Mszy Świętych rodziny w dziećmi.
  • Przy wejściu do kościoła czy domu parafialnego, znajdują się płyny do dezynfekcji rąk. Prosimy o ich używanie.
  • W czasie panujących ograniczeń przez całą niedzielę można przychodzić do kościoła by przystąpić do Komunii Świętej.
  • Prosimy o objęcie troską seniorów z naszego otoczenia i osób potrzebujących pomocy z uwagi na swój stan zdrowia.  W przypadku braku możliwości udzielenia pomocy, prosimy o przekazanie takiej informacji pod nr 732 956 864.
Święto naszej Parafii - odpust ku czci św. Jana Pawła II

W niedzielę 18 października br., w naszej wspólnocie parafialnej przeżywaliśmy odpust ku czci naszego Patrona – św. Jana Pawła II.   
Sumie odpustowej o godz. 11:00 przewodniczył i homilię wygłosił ks. dr hab. Janusz Lewandowicz – Moderator Roku Propedeutycznego (wstępnego) łódzkiego
Seminarium Duchownego oraz wieloletni Rektor Seminarium formującego księży dla naszej archidiecezji, który m. in. formował i przedstawiał do święceń kapłańskich naszego Księdza Proboszcza. W homilii Ksiądz Rektor nawiązywał do swoich wielokrotnych spotkań ze św. Janem Pawłem II, kreśląc na tej podstawie portret Papieża przesiąkniętego modlitwą, tytana pracy, człowieka, który miał fotograficzną pamięć do twarzy i każdego bez wyjątku potrafił dostrzec i przyjąć z wielką uwagą i zainteresowaniem.  Po uroczystym odśpiewaniu Te Deum zostały także poświęcone nasze organy. Użyto na tę okoliczność tej samej modlitwy, którą Papież Benedykt XVI w 2006 r., w czasie swojej podróży do Niemiec, poświęcił organy w papieskiej bazylice Alte Kapelle (Starej Kaplicy) w Ratyzbonie.
Całość uroczystości została oprawiona anielskim śpiewem naszej scholi. 
Wiemy dobrze, że ze względów na kolejne obostrzenia związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się Covid-19 nie mogliśmy świętować jak co roku. Wierzymy jednak głęboko, że to dla wielu z nas trudne doświadczenie może stanowić impuls do podjęcia refleksji nad tym, czym jest Wspólnota, czym wzajemne budowanie się, czym wspólne podążanie chrześcijańską drogą ku zbawieniu w Jezusie Chrystusie.

Niezwykła modlitwa Jana Pawła II do św. Faustyny

Modlitwa papieża Jana Pawła II, która jest wyrazem tego, jak bardzo cenił siostrę Faustynę.

Ty zaś, Faustyno, darze Boga dla naszej epoki, darze polskiej ziemi dla całego Kościoła, wyjednaj nam, abyśmy mogli pojąć głębię Bożego Miłosierdzia,
pomóż nam, abyśmy osobiście go doświadczyli i świadczyli o nim braciom.
Twoje orędzie światłości i nadziei niech się rozprzestrzenia na całym świecie,
niech przynagla grzeszników do nawrócenia, niech uśmierza spory i nienawiści,
niech uzdalnia ludzi i narody do czynnego okazywania braterstwa.
My dzisiaj, wpatrując się razem z tobą w oblicze zmartwychwstałego Chrystusa,
powtarzamy twoją modlitwę ufnego zawierzenia i mówimy z niezłomną nadzieją: „Jezu, ufam Tobie”

Relikwie św. siostry Faustyny w naszej Parafii

Podczas Mszy św. odpustowej - 18 października 2020 r., zostały wprowadzone do naszej świątyni relikwie św. siostry Faustyny Kowalskiej.

Przekazanie relikwii św. Faustyny

W sobotę 10 października nasza delegacja wraz z Ks. Proboszczem udała się do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowskich Łagiewnikach. W kaplicy na początku Mszy św. s. Norberta - która była odpowiedzialna ze Strony Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia za przygotowanie relikwii dla naszej parafii - przekazała relikwie naszej wspólnocie. Zostaliśmy zaproszeni do krzewienia kultu św. Siostry Faustyny.
Dziękujemy wszystkim, którzy dotychczas w naszym kościele w czasie codziennej adoracji trwają na modlitwie Koronką do Bożego Miłosierdzia.

Ogólnopolska pielgrzymka Skautów Europy 2020


Ksiądz Proboszcz w roli diecezjalnego duszpasterza Wędrowników FSE Stowarzyszenia Katolickiego Zawisza - SKAUCI EUROPY, w dniach 25-26 września pielgrzymował wraz ze skautami do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu. Ogólnopolska pielgrzymka Skautów Europy co roku zmierza na Święty Krzyż, ale ze względu na Covid-19 obecnie rozdzieliła się kilku sanktuariów w Polsce. 

Bierzmowanie w naszej Parafii


W czwartek 24 września, Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś udzielił naszej młodzieży sakramentu bierzmowania.

Jubileusz 100 - lecia diecezji

łódzkiej


Z okazji 100-lecia diecezji łódzkiej Ksiądz Arcybiskup zaprosił duszpasterzy i wiernych do udziału w pielgrzymce Archidiecezji Łódzkiej do Gniezna, która odbyła się 12 września 2020 roku.

Naszą parafię godnie reprezentowali ministranci :)