Zarządzenie Kurii Metropolitalnej Łódzkiej

z dnia 29 maja 2020 roku

 Kuria Metropolitalna Łódzka z polecenia Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego – w związku obecnie obowiązującymi w Polsce zasadami bezpieczeństwa nałożonymi na społeczeństwo w trosce o nasze zdrowie – uprzejmie informuje, że:

 1.     dyspensa od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej w niedzielę i święta udzielona przez Arcybiskupa Metropolitę Łódzkiego do dnia 31 maja br. włącznie, nie zostaje przedłużona;

 2.     procesje Bożego Ciała mogą być organizowane w tradycyjnej formie, przy jednoczesnym zachowaniu zaleceń sanitarnych to znaczy: maksymalnie 150 uczestników i dwumetrowe odległości między nimi;

 3.     podczas wszystkich celebracji liturgicznych należy nadal zachowywać zalecenia dotyczące:

a.       zachowania dwumetrowej odległości między wiernymi,

b.     noszenia maseczek ochronnych,

c.       zasad przyjmowania Komunii świętej wydanych Kurię Metropolitalną Łódzką w Zarządzeniach z   dnia 14 i 24 marca br.                                                 Biskup Ireneusz Pękalski

Wikariusz Generalny

 Łódź, dnia 29 maja 2020 rokuKomunikat

dotyczący obchodów Święta Eucharystii

 

Kuria Metropolitalnej Łódzkiej informuje, że - od tego roku - Święto Eucharystii Archidiecezji Łódzkiej celebrowane będzie w nowej formie. Ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś, metropolita łódzki w swoim liście pasterskim: „Pozdrawiam Was w imię Eucharystii, z której buduje się Kościół!”, który będzie odczytany w niedzielę 7 czerwca br. wszystko dokładnie wyjaśnia.

Dziś już Kuria przesyła ramowy program tegorocznego Święto Eucharystii:

 12   czerwca (piątek)

 - godz. 18.00 – Msza święta w bazylice archikatedralnej łódzkiej na którą zaproszeni są przedstawiciele wszystkich parafii oraz kościołów rektoralnych naszej archidiecezji. Podczas Mszy św. zostanie przekazana specjalna okolicznościowa lampa oliwna.

 - godz. 21.00 rozpoczęcie doby eucharystycznej

 13   czerwca (sobota)

- w ciągu dnia Msza św. dziękczynna za pontyfikat św. Jana Pawła II i nawiedzenie przez Niego Kościoła łódzkiego 13 czerwca 1987 roku,

 - o godzinie 21.37 zakończenie doby eucharystycznej


 Biskup Marek Marczak
Wikariusz Generalny

 

Łódź, dnia 29 maja 2020 roku